“Apata Ayeraye” by Funke Ilori

Rock of Ages

1649

DOWNLOAD NOW

APATA AYERAYE
CHORUS 1 [FUNKE ILORI [2017]
Mo gbeke mi le o
Olorun ti kii jani kule
Oba to npa majemu mo o
Olorun ti kii jani kule
Repeat 1
CHORUS 2 [EXCERPT FROM APATA AYERAYE]
Apata ayeraye o
Se ibi isadi mii
Jeki omi ohun eje re
Se iwosan f’ese mi

[EXCERPT FROM ‘KO SI LEHIN EJE JESU]
Kil’o le w’ese mi nu
‘Ko si lehin eje Jesu
Ki l’otun le wo mi san
Ko si lehin eje Jesu

[FUNKE ILORI 2017]
Nigbati okan mi ba sako lo
Kuro lodo re o baba mimo
Fi aanu fami pada sile
Jeki n r’aanu gba
[Repeat Chorus 2]

Etutu f’ese ko si
Ko si lehin eje Jesu
Ise rere kan ko si
Ko si lehin eje Jesu

[Repeat Chorus 1 & 2]

Gbogbo igbekele mi
Ireti mi l’eje Jesu
Gbogbo ododo mi ni
Eje kiki eje Jesu

[PUBLIC DOMAIN]
Oh victory in Jesus
My Saviour for ever
He sought me and bought me
With His redeeming blood

[Repeat Chorus 2]

Ohun ti mo fi nsegun
Eje kiki eje Jesus
Ngo de‘le mi nikehin
Nipa riro mo eje re
[Repeat chorus 1 & 2]
IPARI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + = 10